Amsterdam, 24 april 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wat fijn dat we vanaf 11 mei weer naar school kunnen.

We kunnen niet wachten om de leerlingen weer in school te zien.

Natuurlijk is het ook spannend en hebben we goed nagedacht hoe we zo veilig mogelijk naar school kunnen.

De gezondheid van uw kind en de medewerkers van school staat vanzelfsprekend voorop.

Dit betekent dat we afspraken met elkaar moeten maken.

Gelukkig hebben we een helder protocol vanuit de PO-raad waar we ons op kunnen baseren.

Dit is een uitgebreid document waar alle afspraken in staan.

Ik wil u vragen dit document goed door te lezen, zodat u precies weet welke afspraken er gelden.

In deze brief zet ik de belangrijkste afspraken uit dat protocol voor u op een rij.

Deze afspraken zijn van het grootste belang om er voor te zorgen dat uw kind en onze medewerkers gezond blijven.

De regels zijn streng, maar noodzakelijk.

De school kan alleen open blijven wanneer we voldoende gezonde medewerkers hebben om onderwijs te geven.

 

● Op maandag 11 mei gaan alle leerlingen weer naar school.

● Vanaf 11 mei wordt er alleen fysiek onderwijs geboden, het thuisonderwijs vervalt.

● Heeft u een laptop of Ipad van school geleend dan willen we deze graag terug op school hebben op 11 mei.

● Ouders van leerlingen die tot de risicogroep behoren en/of extra kwetsbaar zijn nemen contact op met de leerkracht van de groep. Met elkaar kijken we wat wel en niet mogelijk is.

● Bij chronische verkoudheid en / of allergieën graag overleg met de directie of uw kind naar school komt.

● Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

● Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

● Tussen personeelsleden/volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

● Ouders, verzorgers en chauffeurs komen niet in de school. Wij zorgen voor voldoende medewerkers die uw kind de school in en uit kunnen begeleiden. Ouders houden onderling ook 1,5 meter afstand.

● U brengt uw kind alleen naar school.

● De kinderen die beneden in een groep zitten gaan via de schuifdeuren naar binnen. De kinderen die boven in een groep zitten gaan via de voordeur naar binnen.

● Gesprekken tussen ouders en leerkrachten gebeuren alleen via videobellen, Parro, mail, app, telefoon.

● Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 sec. Wij zien er op toe dat alle leerlingen dit zo vaak mogelijk doen.

● Er worden geen mondkapjes en handschoenen gedragen in de school. Deze leveren meer risico’s op.

● Er worden geen handen geschud en hoesten/niezen in de elleboog.

● De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat de kinderen thuis blijven bij 1 of meer van de volgende klachten:

Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.

● Wanneer uw kind gedurende de schooldag een van bovenstaande klachten krijgt wordt u gebeld om uw kind direct op te halen.

● Wanneer er Corona is geconstateerd bij iemand binnen het gezin, blijft het hele gezin twee weken binnen.

● We zorgen in school voor zo min mogelijk leerlingstromen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk in de eigen groep blijven. We spelen met maximaal twee groepen buiten. Dit kan omdat we een groot schoolplein hebben.

● De lessen worden op maat in de eigen klas aangeboden en niet meer in de niveaugroep in een eventueel andere groep.

● School draagt in samenwerking met het schoonmaakbedrijf zorg voor de hygiëne in de school en beschikt daarvoor over voldoende middelen.

● Het leerlingenvervoer wordt op de reguliere wijze door de gemeente en het vervoersbedrijf geregeld.

● De naschoolse opvang, Laudy+, zal ook weer starten. We gaan ervan uit dat u door de desbetreffende organisaties op de hoogte gebracht wordt van de afspraken, richtlijnen en afspraken.

● Onze kampweek, schoolreisjes, excursies kunnen helaas niet doorgaan. Kampgeld kan worden terugbetaald of bewaard worden voor de kampweek van volgend schooljaar. Hierover wordt u later nog bericht.

 

Tijdstippen voor ophalen en brengen

Brengen:

Tijdstip Wie

8.30-8.45 leerlingen die met leerlingenvervoer (busje) reizen.

8.45 - 9.00 Leerlingen die gebracht worden door 1 ouder

Chauffeurs en ouders komen niet op het schoolplein, maar geven hun kind aan een medewerker van de school bij het hek.

Halen:

14.00-14.15u Leerlingen die met het leerlingenvervoer(busje) reizen.

14.15u - 14.30u Leerlingen die door 1 ouder opgehaald worden.

Chauffeurs en ouders wachten buiten het hek met 1,5 meter afstand. Uw kind wordt naar u toegebracht.

Bovenstaande is met de MR van de school in overleg kortgesloten.

Nogmaals kijken we ernaar uit om de school weer te openen voor alle leerlingen.

De komende weken zullen we heel flexibel met elkaar moeten zijn.

Het kan zijn dat afspraken aangepast moeten worden als blijkt dat dit nodig is.

Voor nu wens ik u allemaal mooie zonnige dagen de komende twee weken.

Wij hopen dat u allemaal gezond blijft en we zien elkaar op 11 mei.

 

Voor vragen, opmerkingen kunt u mij het beste per mail bereiken: k.schulinck@alphonslaudy.nl

 

Warme groet,

mede namens het hele team

Karin Schulinck