Kunst en cultuur

Op de Alphons Laudy wordt veel aandacht besteed aan cultuureducatie. Met cultuureducatie wil de school de leerlingen helpen hun kwaliteiten te ontdekken en talent te ontwikkelen door  kunst expressievakken aan te bieden zoals, beeldende vorming, muziek, drama/dans (verzorgd door vakleerkrachten).

Jaarlijks vindt er een kunstweek plaats. Tijdens deze week zijn er extra culturele activiteiten en wordt er samengewerkt met een of meer kunstenaars.

Voor het ervaren van kunstuitingen bezoeken de leerlingen diverse culturele instellingen zoals, theaters, concertgebouw, musea.

Door het jaar heen worden er voorstellingen gegeven voor ouders en belangstellenden, waarvoor alle leerlingen een bijdrage leveren.