Muziekles

De kinderen op SO Alphons Laudy krijgen wekelijks een half uur muziekles. In de muziekles
probeer ik aan te sluiten op de thema’s in school.
In de muziekles zingen we veel, maar ook gebruiken we instrumenten en bewegen we op
muziek. Ook luisteren de kinderen naar muziek terwijl ik de muziek laat voelen doordat ik
met de muziek mee een toepasselijk materiaal op het lijf van het kind laat bewegen.
Denk bijv aan een knuffel, of een ballon of iets dergelijks.
We maken soms zelf onze eigen liedjes door teksten te bedenken en we werken af en toe
naar een presentatie toe die we dan aan de school laten zien.
Komend schooljaar zal ik ook enkele kinderen individuele muziek geven. Hierin staat het
plezier en contact maken via muziek centraal zonder afleidingen van een groep.

Jenny van Huissteden
vakleerkracht muziek en muziektherapeut