Locatie Wereldboom

(Foto)
Op de Wereldboom zijn vijf groepen van de Alphons Laudyschool gevestigd.  Bestaande uit 1 onderbouwgroep (de Goudhaantjes), 2 middenbouwgroepen (de Eekhoorns en de Vossen) en 2 bovenbouwgroepen (De Wolven en de Bevers). Deze groepen zijn onderdeel van de Wereldboom, maar vallen qua verantwoordelijkheid, personeel en onderwijsaanbod onder SO Alphons Laudy. 

Binnen de Wereldboom zetten we in op een stevige samenwerking met de groepen van het SBO en de Professor Waterink. Het uitgangspunt binnen deze samenwerking is: “samen waar het kan, apart waar het moet”. Op deze manier kunnen we onze expertise met elkaar delen en is het mogelijk om leerlingen dichtbij huis een onderwijsaanbod te bieden.

Door de bundeling van expertise kan een breder en daarmee passend onderwijsaanbod gerealiseerd worden. De leerlingen kunnen op onderdelen gebruik maken van het aanbod op beide onderwijsvormen. Dit stelt de leerling in staat om langer op dezelfde school te blijven. Er is sprake van een optimale doorstroming van en naar zowel het SBO als van en naar het ZMLK SO. 

Teamleden SO Alphons Laudy, locatie Wereldboom:


Directie: Karin Schulinck, Lisa Moorman
Zorgcoördinator: Lisa Moorman
IB: Angeline Haak- van Helden
Bouwcoördinator: Angeline Haak- van Helden
Logopedie: Ikram Bouzaiza
Jeugdarts: Maaike de Jong
Ouder kind adviseur: Marita van Avesaath
Psycholoog: Frederike Vegter
Cordaan: Bente Ravesloot
Fibbe: Lotte Bertens

adres wereldboom