Let op: Nieuwe schooltijden!

 

 

 

Aan:

Ouder(s)/ verzorger(s)

Van:

Francesca Knol en Sanne Hogenbirk, mede namens de Medezeggenschapsraad

Datum:

16-06-2016

Betreft:

Nieuwe schooltijden

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

In het afgelopen schooljaar is er een aantal bijeenkomsten geweest om met u te praten over de mogelijke nieuwe schooltijden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we samen met leden van de medezeggenschapsraad en geïntresseerde ouders de verschillende opties bekeken. Ook hebben de ouders aan kunnen geven waar de knelpunten liggen. Het waren zinvolle bijeenkomsten, waar u een verslag van heeft gekregen. 

 

De medezeggenschapsraad heeft alle punten die ouders hebben aangegeven meegenomen in de beslissing over de schooltijden. Op deze manier kon de MR een weloverwogen beslissing nemen. Inmiddels heeft de MR besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 de schooltijden aan te passen.

 

Dit betekent dat de schooltijden vanaf 29-08-2016 voor alle dagen gelijk zijn:

 

Maandag

08.45 uur tot 14.00 uur

 

Dinsdag

NSO+

Woensdag

 

Donderdag

NSO+

Vrijdag

 

 

Philadelphia en Prisma starten komend schooljaar een project om na school een aantal actiteiten aan te bieden op het gebied van sport en spel (NSO+). Op de dinsdag en donderdag kan uw kind gebruik maken van een naschoolseactiviteit. Bij genoeg aanmeldingen kan dit op termijn worden uitgebreid naar meer dagen. U wordt later nog uitgebreider over het aanbod en de opzet van de NSO+ geïnformeerd.  Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de vraag van ouders voor betaalbare acitiviteiten na school.

 

Na de herfstvakantie starten we ook met een cultureel aanbod voor onze leerlingen op zaterdag. Het project heet Kunsthelder en wordt georganiseerd door Tamino. Er zullen zowel dans als beeldende kunst activiteiten worden aangeboden. Ook hier krijgt u later meer informatie over.  

 

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, horen we dat uiteraard graag.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Francesca Knol en Sanne Hogenbirk
Directie SO Alphons Laudy