start 3 nieuwe groepen

Per 1 februari zijn er drie nieuwe groepen gestart op de SO Alphons Laudy. Dit initiatief is ontstaan vanuit een oplopende wachtlijst voor het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft de speciaal onderwijsscholen van Amsterdam opdracht gegeven om met elkaar te kijken naar een oplossing voor deze groeiende wachtlijst. Het resultaat is dat wij drie nieuwe groepen zijn gestart. Op de locatie Meer en Vaart betreft dit 1 IBL groep (Groep Vlinder) en op de locatie van de Wereldboom 2 groepen, een onderbouw groep (De Goudhaantjes) en een middenbouw groep (De Bruggenbouwers). We zijn heel trots dat wij door flexibel personeel en nieuwe aanwinsten in het team de mogelijkheid hebben om leerlingen van de wachtlijst een plek te bieden. 
Media
  • download