PAZ-groepen 

Op Humanistisch Kindcentrum de Wereldboom zijn vier groepen van de Alphons Laudy SO gevestigd; de PAZ groepen. PAZ staat voor PAssend onderwijs Zuid. 

Dit zijn groepen voor ZML leerlingen binnen een school waar tevens SBO onderwijs gegeven wordt. 

Door deze samenwerking is het mogelijk om leerlingen dichtbij huis een onderwijsaanbod te bieden. Door de bundeling van expertise kan een breder en daarmee passend onderwijsaanbod gerealiseerd worden. De leerlingen kunnen op onderdelen gebruik maken van het aanbod op beide onderwijsvormen. Dit stelt de leerling in staat om langer op dezelfde school te blijven. Er is sprake van een optimale doorstroming van en naar zowel het SBO als van en naar het ZMLK SO.