Logopedie

Bij ons op school wordt er groepslogopedie gegeven aan de hand van verschillende thema's.
In de taal-doe lessen (logopedie) besteden wij aandacht aan woordenschatuitbreiding met gebaren ondersteuning.
De aan te leren woorden worden driedimensionaal aangeboden en ondersteund met foto's, gebaren, picto's en divers ander plaatmateriaal.
Ook wordt er gebruik gemaakt van dans, zang en muziek. Zo proberen we de communicatie optimaal te stimuleren.