Samenwerking Cordaan

Voor de IBL-groepen (intensief te begeleiden leerlingen)  werken we samen met de zorginstelling Cordaan Jeugd. Door de samenwerking tussen school en zorg is het mogelijk om extra ondersteuning binnen deze groepen te bieden op basis van een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Binnen school krijgt een aantal leerlingen uit de reguliere groepen ook individuele ondersteuning van een Cordaan-medewerker. 

Binnen de Alphons Laudy zijn drie onderwijszorggroepen van Cordaan Jeugd gevestigd. Deze groepen horen bij kinderdienstencentra De Schuit, maar de kinderen in deze groepen hebben op termijn de mogelijkheid om door te stromen naar het ZML onderwijs. De intern begeleiders van de Alphons Laudy ondersteunen de Cordaan medewerkers, bijvoorbeeld bij het aanleren van vaardigheden die deze kinderen nodig hebben om onderwijs te kunnen gaan volgen. Regelmatig vinden momenten van overleg en observaties plaats om te bepalen of en wanneer een kind kan doorstromen naar de Alphons Laudy.