Schoolondersteuningsprofiel

In dit profiel geeft onze school een compleet overzicht hoe de zorg voor onze leerlingen is georganiseerd, wie daarbij betrokken zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Naast een veilig en goed pedagogisch klimaat vinden wij de zorg voor onze leerlingen erg belangrijk. Dit doen we samen met ouders en externe instanties. In dit zorgplan wordt beschreven hoe wij zorgen voor een leerling vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot aan het uitstromen van de leerling. Dit kan gaan om een reguliere uitstroom bij 12 jaar, maar ook om een tussentijdse uitstroom naar een andere vorm van onderwijs of dagbesteding.
schoolondersteuningsprofiel 2022-2023