Gymnastiek

Iedere leerling leert op zijn of haar eigen niveau en tempo. Zo wordt er tijdens de lessen bewegingsonderwijs gewerkt in een veilige, overzichtelijke en ook een uitdagende omgeving waarin de leerling leert zijn of haar eigen niveau in te schatten.

Een breed motorisch en sociaal-emotioneel aanbod is prioriteit bij ons. Tijdens de lessen wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk succeservaringen zodat leerlingen talenten ontdekken en zelfvertrouwen opdoen. 


Alle groepen krijgen 2 keer in de week les van een bevoegde vakleerkracht. De lessen vinden plaats in de eigen gymzaal op school. 


Jaloe van Rijn

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs