Kinderfysiotherapie

 Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van motoriek, is er een kinderfysiotherapeut aan school verbonden. Zij werkt vanuit een particuliere praktijk, maar behandelingen kunnen plaatsvinden op school onder schooltijd. Op advies van de schoolarts – met een verwijsbrief van de huisarts en/of specialist en in overleg met de fysiotherapeut – kan de leerling in aanmerking komen voor behandeling.