Medezeggenschapsraad

De Alphons Laudyschool heeft net als andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR). Het hebben van een MR is wettelijk geregeld, omdat het heel belangrijk is dat ouders en verte - genwoordigers meedenken over het onderwijs. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van de teamleden. De MR denkt mee, adviseert en beslist over het beleid van de school. Belangrijke zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, begroting en onderwijsvernieuwing.
De MR van de Alphons Laudy bestaat uit acht personen; vier ouders en vier personeelsleden. Beide scholen van Alphons Laudy (SO en VSO) zijn daarin evenredig vertegenwoordigd. De MR komt 1 keer per maand bij elkaar. De ene maand als gehele MR voor zaken die zowel het SO als het VSO aangaan. De andere maand wordt er in twee deelra - den vergaderd; een deelraad SO en een deelraad VSO (beiden met 2 ouders en 2 leerkrachten van de locatie). Hier staan onderwerpen op de agenda die specifiek gelden voor de eigen locatie.
Een deel van de vergadering wordt besteed aan overleg met de directie van de school. Door middel van de Nieuwsbrief in de schoolkrant informeert de school ouders over ontwikkelingen die spelen. Het is belangrijk dat ouders en personeel de MR weten te vinden en MR-leden voeden met onderwerpen en ideeën. Een MR moet immers kritisch blijven meedenken en telkens weer nieuwe ontwikkelingen willen volgen en ook zelf initiatieven willen nemen.
Het is daarom ook belangrijk dat de MR met enige regelmaat wisselt van samenstelling. Mocht u willen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school laat het dan weten. In de jaarlijkse schoolkalender staat vermeld welke ouders en leerkrachten zitting hebben in de Medezeggenschapsraad.