Ouderraad

Geen school kan zonder Ouderraad. En wij zijn blij dat er jaarlijks ouders zijn die zich in willen zetten voor dit belangrijke werk. De Ouderraad bestaat uit een vijftal ouders en enkele teamleden. De Ouderraad vergadert vier keer per schooljaar en bespreekt verschillende zaken die direct met de school en de leerlingen te maken hebben. Zo int en beheert de Ouderraad ook de ouderbijdrage en legt daarvoor jaarlijks verantwoording af. Ook voor de Ouderraad zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste ouders die zich in willen zetten voor de school en de leerlingen.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij aan ouders een (vrijwillige) financiële bijdrage. Zonder deze bijdrage zou de school veel festiviteiten en uitstapjes niet kunnen realiseren. Per schooljaar stelt de Ouderraad de hoogte van de bijdrage vast.