Vervoer


Een aantal leerlingen komt op school met de taxi of met een busje. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Afspraken rond het vervoer zijn de verantwoordelijkheid van de ouders.