Bestuur

De Alphons Laudyschool valt onder het bestuur van Stichting Kolom. Deze stichting bevordert het speciaal onderwijs in scholen op oecumenische, algemeen bijzondere en openbare grondslag. Het bestuur van De Kolom heeft behalve de Alphons Laudyschool nog 13 andere scholen voor Speciaal Onderwijs onder haar beheer.

 

De Alphons Laudyschool maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC) Noord-Holland, cluster 3.