Welkom in groep Haan!
Groep Haan is een IBL (intensief te begeleiden leerlingen) groep. De groep bestaat uit maximaal 7 leerlingen en wordt begeleid door een leerkracht, leerkrachtondersteuner en een Cordaan-medewerker. Alle kinderen in groep Haan hebben extra ondersteuning nodig bij het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan, middels lessen van de Vreedzame School, rollenspellen en alle kinderen hebben een beloningskaart gekoppeld aan persoonlijke leerdoelen. Er wordt gewerkt met gedragskaarten en signaleringsplannen. Verder wordt er hard gewerkt in lees- en rekengroepjes en is er veel aandacht voor beweging en spelontwikkeling.