Welkom in groep Muis! Groep Muis is een IBL groep (groep voor Intensief te Begeleiden Leerlingen). Alle kinderen in onze klas hebben een vorm van autisme. Hierdoor hebben ze een specifieke aanpak nodig die niet geboden kan worden in een reguliere groep. Het doel daarbij is dat de leerlingen op termijn door kunnen stromen naar een reguliere groep. In groep Muis besteden we extra veel aandacht aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. We hebben een vast dagprogramma dat visueel gemaakt wordt door middel van pictogrammen. Bijna elk kind heeft een eigen picto rooster waarop eventuele veranderingen aangegeven kunnen worden. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, onder andere door lesjes van de Vreedzame School en een beloningssysteem met persoonlijke doelen. Net als in de andere klassen werken de kinderen daarnaast aan doelen van rekenen en taal. In de ochtend staat er steeds een werkmoment ingepland. De kinderen maken hun taken in een TEACCH-kast, een persoonlijke werkplek die prikkels buitensluit en de zelfstandigheid van de leerlingen bevordert. Andere activiteiten die aan bod komen zijn voorlezen, klokkijken, schrijven, spelontwikkeling en knutselen. Een aantal keer per week krijgen de kinderen les van vakleerkrachten, bijvoorbeeld voor beeldende vorming, muziek en gym.