Groep Panda is de IBL groep (Intensief te Begeleiden Leerlingen) van de Alphons Laudyschool.
In deze groep staat de sociaal- emotionele ontwikkeling (het gedrag) centraal.
De groep heeft momenteel leerlingen van verschillende leeftijden ( 6 - 11 jaar).
We werken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en aan schoolse vakken zoals taal en rekenen.
Daarnaast krijgen de kinderen gymnastiek en muzieklessen van een vakdocent.
Leerlingen worden gestimuleerd om samen te spelen tijdens vrij spel.