In groep Poes zitten 10 leerlingen van ongeveer 4 tot 7 jaar oud. In deze groep staat het spelend leren centraal. Kinderen maken kennis met letters en cijfers. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling en getalbegrip is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Er is veel aandacht voor voorlezen, liedjes zingen, het leren van vormen en kleuren, kennismaken met de seizoenen en de dagen van de week. De meeste activiteiten vinden plaats in de kring of in kleine (instructie) groepjes, maar er wordt ook gespeeld op kleden of in de huishoek. Veel jonge leerlingen zijn nog op zichzelf gericht en leren door te praten over gedrag en emoties rekening te houden met anderen. Het aanleren van vaste routines en het maken van regels is hierbij belangrijk. De leerlingen ontwikkelen hun zelfredzaamheid en worden gestimuleerd zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld met aan- en uitkleden. Ook is er volop gelegenheid om te bewegen; van gymles in de gymzaal, tot zwemmen in het watergewenningsbad en dagelijks twee keer buitenspelen op de schommel, fietsjes, de glijbaan en in de zandbak.