Groep Slang is een bovenbouwgroep. De kinderen zijn tussen 9 en 12 jaar oud. Bij ons zitten dan ook een aantal schoolverlaters in de groep.  Zij gaan volgend jaar naar het VSO. De kinderen werken hard in groep Slang. Er wordt gewerkt in rekengroepjes, taalgroepjes en er wordt veel extra gelezen. De kinderen werken zelfstandig aan hun weektaak, daar krijgen ze meerdere momenten in de week tijd voor. Ze leren hiermee zelf plannen en hun werk indelen. Iedereen werkt op zijn eigen niveau.
Ook hebben we een aantal lessen van vakdocenten. Waaronder twee keer per week gymles, beeldende vorming, en we zwemmen elke week in het Sloterparkbad. Een heel aantal kinderen gaat met zwemdiploma van school.
Ook gaat groep Slang de komende maanden zaaien en oogsten in de schooltuin.