In de geluksvogels zitten kinderen van ongeveer 8 tot 10 jaar. Het lokaal is licht en ruim. De geluksvogels hebben het altijd heel druk, want er wordt gewerkt in leesgroepjes en rekengroepjes. ze krijgen gymles van de gymleerkracht, beeldende vorming in een handenarbeid lokaal en ze zingen veel en graag.