De schatzoekers

De Schatzoekers is een bovenbouwgroep en de kinderen zijn tussen de 9 en 12 jaar oud. Bij ons zitten dan ook een aantal schoolverlaters in de groep. Ze gaan volgend jaar naar het VSO.
Samen met de andere PAZ-groepen hebben we rekengroepjes en taalgroepjes, waar de kinderen leren rekenen en lezen op hun eigen niveau. Daarnaast doen we veel aan sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals de Vreedzame School en Kriebels in je buik.
We hebben 2x per week gym, we hebben beeldende vorming in het handenarbeidlokaal en de muziekjuf geeft op maandag muziekles. We gaan ook naar de schooltuinen om te zaaien en te oogsten.
We houden erg van buiten spelen en samen in de klas spelletjes doen.