Wij zijn excellent

De inspectie zegt erover in de brief die de school vandaag ontving:

De buitengewone kwaliteit van de Alphons Laudy school is niet alleen aantoonbaar maar ook duurzaam. Daarom behoort de Alphons Laudy school tot het selecte gezelschap van Nederlandse scholen die de erkenning krijgen die ze verdienen. Een prestatie om trots op te zijn! We hebben de Alphons Laudy school opgenomen in de digitale excellente scholenkaart van Nederland. Op die kaart vindt u alle 130 scholen en afdelingen die vandaag het predicaat Excellente School 2015-2017 ontvangen. Kijk op www.onderwijsinspectie.nl/excellentescholen2015.

Het excellentie profiel van SO Alphons Laudy bestaat uit:

  • Veilig, respectvol en betrokken omgeving voor leerlingen, leraren en ouders;
  • Ambitieus en stimulerend onderwijsklimaat;
  • De samenhang tussen alle kenmerken van een zeer goede school;
  • Positieve ouderbetrokkenheid.

De officiële uitreiking van het predicaat is op 1 februari, waar alle scholen die de excellentie hebben gekregen in Amersfoort bij elkaar komen.

Vandaag staat in het teken van dit bijzondere nieuws en we zullen dit samen met de leerlingen vieren!